به زود وب خوش آمدید

نصب Tomcat در Ubuntu

مدیر سایت مدیر سایت
۴ شهریور ۱۳۹۹
۰
8132
نصب Tomcat در Ubuntu

نصب Tomcat در Ubuntu : آپاچی تامکت (Apache Tomcat) یک وب‌سرور آزاد و یک کانتِینر سِرولت است که از سال ۱۹۹۹ توسط بنیاد نرم‌افزار آپاچی جهت پیاده‌سازی قرارداد JSP شرکت اوراکل و Java توسعه داده شد.Tomcat از کامپوننت‌های متفاوتی برای اجرای زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف استفاده کرده که می‌توان به servlet container، HTTP و JSP اشاره نمود.این فرآیند، ماشین مجازی جاوا را اجرا کرده و تمام درخواست‌های HTTP که از طرف مرورگر وب برای تامکت ارسال می گردد را با استفاده از یک رشته مجزا پردازش می کند.

 

در راهنمای ذیل آموزش نصب tomcat را در سیستم عامل Ubuntu می دهیم.

۱. پس از خرید سرور مجازی و نصب آخرین ورژن ubuntu می بایست مراحل بعدی را طی نمائید.جهت اطمینان از نسحه نصب شده از دستور ذیل استفاده کنید.

sudo apt-get update

۲. حال می بایست جاوا نصب گردد.

sudo apt-get install default-jdk

۳. متغیر JAVA_HOME را می بایست بروز رسانی کنید.می بایست دایرکتوری JAVA_HOME را پیدا کنید.

update-alternatives --config java

۴. پس از یافتن دایرکتوری می بایست آن را کپی کرده و سپس از دستور ذیل استفاده شود.

nano /etc/environment

۵. حال می بایست خط ذیل را در آن اضافه نمود.

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java"
source /etc/environment

۶. حال جهت اطمینان از دستور ذیل استفاده کنید.

echo $JAVA_HOME

۷. جهت اجرای tomcat می بایست در ابتدا یک یوزر ایجاد کرد.در مثال ذیل یوزر همان “tomcat” می باشد.

groupadd tomcat
useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

۸. حال می بایست یک پوشه ایجاد کنید.

mkdir /opt/tomcat

۹. دانلود tomcat را انجام می دهید.

cd
wget http://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.24/bin/apache-tomcat-8.5.24.tar.gz

۱۰. فایل را از حالت فشرده خارج می کنید.

tar xvf apache-tomcat-8*tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1

۱۱. پرمیشن های مورد نیاز را انجام دهید.

cd /opt/
sudo chown -R tomcat tomcat/

۱۲. جهت تنظیمات و پیکربندی tomcat در ابتدا می بایست tomcat.service را  جهت ویرایش باز کنید.

nano /etc/systemd/system/tomcat.service

۱۳. می توانید از تنظیماتی که در ذیل به آن اشاه شده است در آن قرار دهید.همچنین مسیر JAVA_HOME را به مسیری که در سرور در بالا قرار داده اید در اینجا ویرایش کنید.

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=network.target
 
[Service]
Type=forking
 
Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64/jre
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC'
Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom'
 
ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh
 
User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target

۱۴. پس از قرار دادن کد بالا و ذخیره آن می بایست سرویس ریستارت گردد.

sudo systemctl daemon-reload

۱۵. سرویس tomcat را استارت کنید.

sudo systemctl start tomcat

۱۶. جهت اطمینان از وضعیت سرویس tomcat دستور ذیل را وارد نمائید.

sudo systemctl status tomcat

۱۷. در انتها برای اطمینان می بایست با وارد کردن آدرس ذیل صفحه پیش فرض tomcat را مشاهده نمائید.لازم به ذکر  به جای IP address می بایست IP سرور خود را قرار دهید.

http://ip_address:8080

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *