به زود وب خوش آمدید

توافقنامه میزبانی وب

زود وب با هدف تعامل بهتر با مشتریان، نکات مهم و تاثیرگذار در کیفیت خدمات میزبانی ارائه شده را در قالب یک توافقنامه تنظیم نموده است. توجه به این نکات، سهولت در استفاده از خدمات و همچنین برخورداری از کیفیت مطلوب آنها را در پی خواهد داشت.