اين توافقنامه محتوي مطالب و ارجاعيات سياستهاي فعلي شركت زود وب بوده و براي هر يك از محصولات و خدمات قابل دسترس شركت، اعمال مي شود.
اين توافقنامه توسط ما بين شركت زود وب (سهامي خاص) كه در اين توافقنامه 'زود وب' ناميده مي شود از يك طرف و شما (وكيل، نماينده، وارث و جانشين شما نيز در اين قرارداد مشتري خطاب مي شود) كه در اين توافقنامه 'مشتري' ناميده مي شويد از طرف ديگر، تنظيم شده و از لحظه تائيد كه بعنوان امضاي الكترونيكي شما تلقي مي گردد معتبر و قابل اجراست.

تغييرات تعرفه

>> در صورتي كه تعرفه يك سرويس در هنگام استفاده آن سرويس تغيير نمايد، خريدار در صورتي كه تمايل به ارتقاء سرويس فعلي داشته باشد، بايد قيمت هاي جديد را رعايت نمايد. بنابراين خدماتي كه با تعرفه قبلي خريداري شده اند تنها تا پايان همان دوره ارائه مي گردند.
>> درصورت تمايل مشتري به ارتقاء سرويس ميزباني، اين ارتقاء از يك سرويس به سرويس بالاتر از همان نوع صورت مي گيرد.
>> روش محاسبه هزينه در چنين شرايطي به اين صورت است:
- ميزان استفاده كاربر از سرويس فعلي بصورت ماه شمار محاسبه شده و باقي مانده مبلغ به او برگردانده مي شود و سپس هزينه سرويس جديد با توجه به تعرفه موجود محاسبه مي شود.
- سرويس هاي خريداري شده توسط مشتري تنزل داده نخواهد شد و تنها در هنگام تمديد سرويس اين امكان وجود دارد كه فضاي فعلي حذف و فضاي جديد تهيه شود كه در اين صورت كليه اطلاعات بايد بار ديگر بارگذاري شوند.
- تغييرات صورت گرفته در تعرفه از طريق وب سايت شركت (www.zoodweb.com) منتشر شده و مشتري مي بايست از اين تعرفه ها در هنگام خريد تبعيت نمايد. مگر در شرايطي كه پيش فاكتوري وجود داشته باشد كه پيش از اين تغييرات صادر شده باشد.

شرایط

علاوه بر تمامي نقل و انتقالات مالي انجام شده توسط مشتري، مشتري با شرايط اين توافقنامه در مورد نقل و انتقالات مالي كه توسط هر كسي كه بعنوان جانشين مشتري يا هر كسي كه از اشتراک ايجاد شده توسط مشتري در زود وب استفاده مي كند انجام مي شود نيز موافقت مي كند، حتي درصورتي كه نقل و انتقال به جانشيني از مشتري انجام نشده باشد.

هزينه و پرداخت

كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشتري قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.

زود وب صريحا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه قيمت گذاري را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روي وب سايت رسمي خود (www.zoodweb.com) اطلاع دهد. پرداخت توسط مشتري با ارائه كارتهاي اعتباري تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك هاي حقيقي و حقوقي و روشهاي ديگري كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت زود وب قابل انجام است. مشتري مي تواند از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد.
چنانچه قرارداد، پرداخت ماهانه داشته باشد تاريخ پرداخت صورتحساب ماهانه مشتري براساس نرخ خريد تعيين مي شود مگر اينكه تاريخ خريد بعد از بيست و نهم ماه باشد.در اين صورت تاريخ پرداخت صورتحساب بيست و نهم هرماه خواهد بود.چنانچه قرارداد پرداخت سالانه و يا طولاني تر داشته باشد و گزينه تمديد اتوماتيك را انتخاب كرده باشد، زود وب به طور اتوماتيك سرويس مورد نظر را تمديد خواهد كرد و مبلغ آن را از موجودي پيش پرداخت حساب مشتري بر اساس نرخ هاي جاري زود وب دريافت خواهد كرد.
چنانچه به هر دليل زود وب موفق به دريافت بدهي مشتري، از طريق روشهاي پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشتري موافقت مي نمايد كه زود وب مشتري را براي تسويه بدهي تحت پيگرد قانوني قرار دهد. چنانچه پرداختهاي مشتري توسط كارت اعتباري انجام گيرد و اگر به هر دليل زود وب نتواند كل مبلغ بدهي مشتري بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباري وي دريافت نمايد مشتري موافقت مي نمايد كه زود وب مشتري را براي تسويه بدهي تحت پيگرد قانوني قرار دهد. بمنظور تسويه بدهي، زود وب خود را مجاز مي داند تا بلافاصله سرويس مشتري را كه بوسيله مشتري يا از طريق وي تهيه و يا تمديد شده اند بدون هيچگونه اطلاع قبلي لغو و يا مسدود نمايد.
صورت حساب هزينه ها از طريق روش پرداخت انتخابي مشتري دريافت مي شود. مشتري مي تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت 'افزايش اعتبار' خود تعيين نمايد. مشتري توافق مي كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتي خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه زود وب موفق به دريافت هزينه سرويس مشتري از طريق روش پرداخت انتخابي وي نشود، زود وب هيچ مسئوليتي در قبال مشتري و يا شخص ثالث نخواهد داشت.

توافقنامه و تغييرات

مشتري متعهد مي شود كه با تغييراتي كه ممكن است زود وب هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات زود وب را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زماني كه از خدمات و محصولات استفاده مي كند و از مزاياي آن بهره مي برد، اجرا شود. چنانچه مشتري در استفاده از محصولات و خدمات زود وب انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي زود وب مسترد نمي گردد. مشتري مي پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات زود وب مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به زود وب اطلاع دهد. بديهي است اطلاع رساني مشتري نبايد زودتر از 15 روز پيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد.

عدم استفاده غير قانوني و خلاف شرع

مشتري موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد. چنانچه زود وب به علت استفاده غيرقانوني مشتري از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشتري را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشتري نخواهد بود. زود وب حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد زود وب در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد. چنانچه خدمات يا محصولاتي توسط مشتري تهيه شده باشد زود وب اجباري براي نظارت بر استفاده مشتري از خدمات و محصولات را ندارد. زود وب اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد. زود وب مجاز است دسترسي مشتري به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلي قطع و يا مسدود نمايد. چنانچه استفاده مشتري از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه زود وب، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد، زود وب مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشتري خود خاتمه دهد. زود وب همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشتري اقدام مي نمايد. چنانچه استفاده مشتري از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد زود وب مجاز به لغو سرويس مشتري خواهد بود. اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.

عدم استفاده غیرقانونی

زود وب همه حسابها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشتري اقدام مي نمايد.همچنین در صورتیکه به علت ترافیک بیش از حد یا استفاده ناگاهانه و یا به عمد از اسکریپتها PHP , Perl , CGI که موجب تخریب و یا استفاده بیش از حد از منابع سرور شود،موجب قطع دسترسی کاربر بدون اطلاع قبلی خواهد شد.

اطلاعات صحيح

مشتري موافقت مي نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات زود وب اطلاعات صحيح در اختيار زود وب قرار دهد و زود وب براي برقراري هرگونه ارتباط با مشتري از اطلاعات ارائه شده توسط مشتري استفاده نمايد. چنانچه اطلاعاتي كه ارائه مي دهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا زود وب شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد زود وب به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشتري را قطع و حساب وي را مسدود نمايد.

عدم ارسال هرزنامه (spam)، تسويه خسارت

زود وب به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه (ها) و يا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشتري متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به زود وب مي باشد. مشتري تائيد مي كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه زود وب را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.

تغييرات فني

>> شركت زود وب به منظور ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده، اين حق را دارد كه اقدام به اعمال تغييرات در سرويس هاي موجود نمايد. در صورتي كه در اين مواقع سرويس مشتري تحت تاثير قرار بگيرد، شركت وظيفه دارد اين موضوع را توسط وب سايت يا از طريق ارسال به آدرس ايميل مشتري طي يك ماه تا يك روز قبل از آن به اطلاع او برساند. مشتري نيز بايد شرايط بوجود آمده را درك نموده و خود را با اين تغييرات سازگار نمايد.
>> هرگاه به دليل اضطرارهاي بوجود آمده شركت امكان اطلاع رساني نداشته باشد، در چنين شرايطي زود وب هيچ مسئوليتي در اين قبال نخواهد داشت.
>> همچنين مشتري به شركت اين وكالت را مي دهد كه شركت به منظور ارتقاء كيفيت سرويس ها مي تواند بر روي خدمات و محصولات فعاليت هاي فني (سخت افزاري و نرم افزاري) انجام دهد.

پرداخت غرامت

مشتري توافق مي كند كه از زود وب، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از ادعا، عملكرد و يا تقاضاي شخص ثالث در ارتباط با مشتري (شامل نمايندگان مشتري و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشتري با و يا بدون اجازه مشتري، استفاده از خدمات و محصولات كه مشتري از زود وب خريداري نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه هاي موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعي را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشتري موافقت مي نمايد كه از زود وب در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشي از نقض ضمانتها ذكر شد و در اين توافقنامه به هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشتري، هر ادعايي مبني بر اشتراك شما به كپي رايت ، علامت تجاري، حق مالكيت معنوي شخص ديگر باشد محافظت كرده و غرامات احتمالي را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايي است كه مشتري از طرف خود پرداخت مي نمايد. چنانچه شكايتي عليه زود وب در حال اجرا يا ارسال باشد زود وب بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشتري در مورد ارسال اين تعهدنامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. زود وب مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايي به روش جديد خود از خود دفاع نمايد. مشتري متعهد مي شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايي بلافاصله زود وب را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل با زود وب همكاري نمايد و همچنين توافق مي نمايد چنانچه زود وب متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتي، اداري يا قضايي در رابطه با اشتراك مشتري در زود وب گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشتري هرگونه اقدام ديگري را كه جهت رعايت قوانين دولتي، اداري يا قضايي لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا انجام دهد.

رفع مسئولیت (Disclaimer)

زود وب تحت هيچ شرايطي در برابر خسارات غيرمستقيم و اتفاقي (از قبيل از دست رفتن اطلاعات و ...) مسئولیتی ندارد، حتي اگر اين ادعا بر اساس قرارداد، نقض گارانتي (صريح يا ضمني)، نقض توافقنامه و رويه هاي جانبي آن بوده و يا عدم توانايي مشتري در استفاده از محصولات و يا خدمات زود وب و يا به هر علتي سبب از دست رفتن اطلاعات و فايلها باشد، هرچند زود وب احتمال چنين خسارتي را گوشزد نموده است. در برخي شرايط مسئوليت در برابر خسارت ممكن است از حالات فوق مستثني گردد كه در چنين شرايطي مسئوليت زود وب محدود به قانون مي گردد. مشتري موافقت مي كند كه در هيچ شرايطي حداكثر مسئوليت تقبل شده توسط زود وب در برابر خسارات احتمالي، بيش از كل مقدار پرداختي به ازاي خدمات و محصولات مشخص خريداري شده نگردد.

قوانين حاكم، محل دادرسي، عدم اجازه شكايت

مشتري موافقت مي نمايد كه محل دادرسي پرونده هاي مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط زود وب در دادگاه تهران و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه اي واقع در تهران باشد. مشتري مجاز نخواهد بود در مسائلي كه در اين توافقنامه روشن شده اند شكايتي به دادگاه ارائه دهد.

عودت وجه

در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل 7 روز کاری وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمیل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد در زمینه کالا تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
مبالغ کمتر از 20000 هزار تومان امکان برگشت وجه ندارند و مبالغ بالاتر با کسر از 20% کارمزد عودت داده خواهد شد.

امنيت حساب

مشتري متعهد مي گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله حساب مشتري انجام گيرد به عهده خود مشتري است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به زود وب اطلاع داده شود.بديهي است زود وب هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشتري با و يا بدون اطلاع مشتري انجام شده نمپذيرد. مشتري همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به زود وب يا ديگر مشتريان كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشتري بوده به عهده مشتري مي باشد. مشتري مي بايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به حساب خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهي است مسئوليت تمامي عملياتي كه از طريق حساب مشتري انجام مي گيرد، چه بوسيله خود مشتري و چه بوسيله جانشين و نماينده وي و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشتري مي باشد. زود وب از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشتري با و يا بدون اجازه مشتري خودداري مي كند.

نسخه پشتيبان (Backup)

پشتيبان گيري از فايلها و بانکهاي اطلاعاتي به صورت دوره‌ای توسط زود وب انجام مي گيرد. بديهي است با توجه به امکانات موجود براي پشتيبان گيري توسط خود کاربران، ایشان موظفند خود نيز به طور جداگانه نسبت به تهيه نسخه پشتيبان براي سايت و بانک اطلاعاتي اقدام نمايند. با توجه به اينکه محتواي ايميل ها دائماً در حال تغيير مي باشند امکان تهيه نسخه پشتيبان از ايميلها وجود ندارد. کاربران براي تهيه نسخه پشتيبان مي توانند محتواي ايميل هاي خود را با برنامه هاي Pop3 مانند Outlook دانلود نمايند.

وضعيت اضطراري

زود وب همه تلاش خود را براي پايدار نگهداشتن خدمات و محصولات انجام مي دهد، با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل زود وب هر از چندگاهي ممكن است منجر به وقفه در سرويس دهي زود وب گردند. مشتري موافقت مي نمايد زود وب را براي نتايج اين وقفه ها مسئول نداند.

ابلاغ هاي قانوني

كليه ابلاغها و اعلانات زود وب (بجز موارد نقض توافقنامه) در وبسايت اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوط به نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشتري ارسال مي شوند. در هرصورت تاريخ دريافت ابلاغ 5 روز پس از ارسال آن در نظر گرفته مي شود. اعلانات و ابلاغهاي مشتري به زود وب ميبايست به پست الكترونيك موجود در سايت زود وب ارسال گردد.

دامنه

>> نام Domain (ها) پس از ثبت تغيير نخواهد کرد، براي تغيير آنها مي بايست نام جديدي ثبت گردد، وجه دريافت شده پس از ثبت مسترد نخواهد شد.
>>از آنجا که تمديد دامنه هاي منقضي شده به مدت محدودي و با پرداخت جريمه به مرکز ثبت آن (Registry) امکان پذير مي باشد، توصيه مي شود قبل از تاريخ انقضا، اقدام به تمديد آنها نمائيد. بديهي است مبلغ جريمه توسط مرکز ثبت (Registry) تعيين مي گردد.

سرویس میزبانی

>> زمان انتظار براي مشاهده و استفاده از هر سايت جديد در تمام اينترنت (در صورت دارا بودن سرويس ميزباني)، 24 ساعت پس از ثبت Domain جديد و يا تغيير Name Server دامنه قبلاً ثبت شده، مي‌باشد.
>> سرويس ميزباني وب ، حداكثر تا يك هفته اول پس از خريد قابل انتقال به Domain ديگر بوده، يا وجه آن با كسر 20% كارمزد عودت داده مي شود.
>> تاريخ پايان ثبت Domain ميزباني وب، توسط پست الکترونيک اعلام خواهد شد، براي تمديد حداقل 10 روز قبل از آن به صورت آنلاين از طريق کنترل پنل کاربری و یا از طریق تیکت و یا ارسال ایمیل به به Sales@zoodweb.com اقدام فرمائید.بدیهی است پس از تاریخ پایان،شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال دامنه و یا بازگرداندن فایلها ،تنظیمات و ایمیل ها نمی پذیرد.
>> بارگذاري (Upload) فايلها به عهده متقاضي مي باشد.
>> شرکت در مقابل عدم اتصال به پورتها و يا عدم کارکرد صحيح پروتکلهايي مانند HTTP ، FTP و ...، بصورت سهوي يا عمدي که از جانب سرويس دهنده اينترنت کاربر صورت گرفته است، هيچگونه مسئوليتي را نخواهد پذيرفت، بديهي است به دليل اتصال تأمين‌کنندگان اينترنتي داراي مجوز به شبکه ديتا، در صورت بروز اختلال توسط شرکت ديتاي مخابرات ايران، عدم اتصال و کارکرد صحيح در تمامي تأمين‌کنندگان متصل به شبکه ديتا واحد خواهد بود.
>> استفاده غير مجاز از سرويسها مانند سعي در نفوذ «Hack» به سرويسهاي ديگر و يا استفاده خارج از موازين جاري کشور، موجب مسدود شدن سرويس مذکور خواهد شد و مسئوليت آن به عهده مالک سرويس خواهد بود.
>> ميزان مصرف شده منابع سرويسهاي ميزباني (از قبيل فضا، پهناي باند و ...) توسط نرم افزار مورد بررسي قرار مي گيرند و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، به منظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشتري اقدام مي شود.
>> بعد از تاريخ انقضاء سرويسها، شرکت هيچ گونه ضمانتي در برگرداندن فايلها، تنظيمات و ايميل ها به حالت قبل نخواهد داشت.
>> هر گونه اطلاعات و مشخصات مشتريان نزد زود وب محرمانه تلقي مي گردد و افشاي هر يک از آنها تنها بر اساس ارائه درخواست مکتوب قضائي امکان پذير مي باشد.
>> با توجه به اينکه منابع سرورها براي سايتهاي مختلف به صورت اشتراکي مورد استفاده قرار مي گيرد، چنانچه اين منابع (از قبيل CPU، RAM و ...) به دليل اختلال برنامه وب سايت مشغول شوند، سرويس مذکور بدون اطلاع قبلي قطع و در صورت تکرار مشمول جريمه خواهد شد. بديهي است وجه دريافتي بابت سرويس مذکور مسترد نخواهد شد.

ضامن تعهدات

مشتري يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي از مشتري اين توافقنامه را با عمل تائيد، به صورت الكترونيكي امضا مي نمايد، بدين وسيله اعلام مي كند و متعهد مي شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه را دارا مي باشد و هيچ يك از حقوق و مزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد داد. همچنين متعهد مي شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مي نمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نميزند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي دهد.

مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوي زود وب متعلق به زود وب است. مشتري موافقت مي كند كه هيچ سود يا امتيازي در اين مالكيت معنوي به وي منتقل نمي شود و متعهد مي شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستي درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد. مشتري درك و موافقت مي كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت زود وب مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاري در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و زود وب صادر كننده امتياز آن صريحاً تمامي حقوق مربوط به چنين مواردي را براي خود محفوظ مي دارد، همچنين مشتري درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهاي شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبي از زود وب يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقي تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتي يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشتري واگذار نشده است.

عدم وجود ضمانت

زود وب هرگونه ضمانت صريح يا ضمني در فروش و غيره را نقض مي كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه مي شوند. زود وب هيچگونه ضمانتي مبني بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشتري را برآورده مي كنند ، سرويسها قطع نمي شوند، بدون خطا هستند و با معايب برطرف خواهند شد ارائه نمي دهد. زود وب هيچگونه ضمانتي در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمي دهد.

حفظ اطلاعات محرمانه

شما مي توانيد در اين قسمت رويه حفظ اطلاعات محرمانه در زود وب را مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامي محصولات و خدمات زود وب اعمال مي شود. اين رويه در برگيرنده حقوق مشتري و مسئوليت زود وب در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشتري است. زود وب از اطلاعات مشتري بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.