برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل .www یا //:http باشد.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد

captcha image
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 180,000 تومان 180,000 تومان 180,000 تومان
co 1 560,000 تومان 560,000 تومان 560,000 تومان
ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
net 1 265,000 تومان 265,000 تومان 265,000 تومان
org 1 265,000 تومان 265,000 تومان 265,000 تومان
info 1 318,000 تومان 318,000 تومان 318,000 تومان
biz 1 318,000 تومان 318,000 تومان 318,000 تومان
us 1 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
ac.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
co.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
gov.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
co.uk 2 355,000 تومان 355,000 تومان 355,000 تومان
club 1 175,000 تومان 175,000 تومان 175,000 تومان
me 1 290,000 تومان 290,000 تومان 290,000 تومان