برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل .www یا //:http باشد.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد

captcha image
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
co 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
ir 1 4,500 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
net 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
org 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
info 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
biz 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
us 1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان
ac.ir 1 4,200 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
co.ir 1 4,500 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
gov.ir 1 4,500 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
co.uk 2 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
club 1 65,000 تومان 65,000 تومان 65,000 تومان
me 1 50,000 تومان 50,000 تومان 50,000 تومان