توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی در ابتدای دامنه خود لطفا از .www و //:http استفاده نکنید.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد

captcha image
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
co 1 395,000 تومان 395,000 تومان 395,000 تومان
ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
net 1 155,000 تومان 155,000 تومان 155,000 تومان
org 1 155,000 تومان 155,000 تومان 155,000 تومان
info 1 170,000 تومان 170,000 تومان 170,000 تومان
biz 1 170,000 تومان 170,000 تومان 170,000 تومان
us 1 140,000 تومان 140,000 تومان 140,000 تومان
ac.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
co.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
gov.ir 1 9,000 تومان 9,000 تومان 9,000 تومان
co.uk 2 225,000 تومان 225,000 تومان 225,000 تومان
club 1 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
me 1 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان