لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد

captcha image
پسوند تعداد سال ثبت دامنه انتقال دامنه تمدید دامنه
com 1 44,000 تومان 44,000 تومان 44,000 تومان
co 1 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
ir 1 4,200 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
net 1 49,000 تومان 49,000 تومان 49,000 تومان
org 1 49,000 تومان 49,000 تومان 49,000 تومان
info 1 49,000 تومان 49,000 تومان 49,000 تومان
biz 1 49,000 تومان 49,000 تومان 49,000 تومان
us 1 44,000 تومان 44,000 تومان 44,000 تومان
ac.ir 1 4,200 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
co.ir 1 4,200 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
gov.ir 1 4,200 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
co.uk 2 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
club 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
me 1 44,000 تومان 44,000 تومان 44,000 تومان